Boomregistratiesysteem
Home          Boomverzorging          Groenvoorziening          Landschapsbeheer          Contact         

Boomverzorging

Boomverzorging is in Nederland een begrip geworden. Waar vroeger de Boomchirurgie nog omgeven was met mystiek is de boomverzorging uitgegroeid tot een totaal pakket van wetenschappelijk onderbouwde werkzaamheden. Alle onderzoeken en ervaring hebben er toe geleid dat we ons bewust zijn welke gevolgen bepaalde maatregelen hebben voor de boom. Met deze kennis zijn we anders naar bomen gaan kijken en weten we schades door onkunde te voorkomen. Uitgangspunt is de vitaliteit van de boom. Een gezonde boom heeft een goede herstelkracht en zal maatregelen zoals snoeien en verplanten ook goed doorstaan. Om te bepalen wat kan of juist niet wenselijk is voor de boom is veel kennis en ervaring nodig. Een gecertificeerde boomverzorger biedt altijd een passende oplossing met als uitgangspunt een gezonde boom. Onze diensten bestaan uit de volgende werkzaamheden:

Snoeien

Van nature hoeft een boom niet gesnoeid te worden, echter stellen we in Nederland allemaal eisen aan onze bomen om ze zo goed mogelijk te laten functioneren. We noemen dit de kwaliteit van de boom. Bomen langs de weg moeten voldoende doorrij hoogte bieden, bomen in de openbare ruimte mogen geen gevaar door dood hout opleveren en bomen mogen vooral geen overlast veroorzaken. Daarnaast kennen we nog tal van snoeivormen die elk een bepaalde snoeiwijze vereisen, denk hierbij aan lijlinden, dakplatanen of (hoog)stam fruitbomen. Hillebrand Boom en Groen heeft veel ervaring in de verschillende snoeiwerkzaamheden. Omdat wij weten dat u als klant een speciale band hebt met uw boom of uw bomenbestand, betrekken wij u graag in ons werk en delen we graag onze kennis.

 

Boomveiligheidscontrole

Elke boomeigenaar is aansprakelijk voor de schade die voortkomt uit zijn of haar boom of bomenbestand. Ook heeft elke eigenaar de verplichting om schade te voorkomen. Dit noemen we zorgplicht. De zorgplicht brengt met zich mee dat de boom of het bomenbestand na gelang de situatie elk jaar of 1 x per 3 jaar gecontroleerd moet worden op deskundige wijze. Als er een waarneembaar gebrek wordt geconstateerd zoals zwamvorming, holten of scheuren is de eigenaar zelfs verplicht dit nader te onderzoeken om eventuele risico te ontdekken en daaropvolgend adequaat te handelen. Wanneer er onvoldoende kennis voorhanden is kan de boomeigenaar de boomveiligheidscontrole uitbesteden aan een gecertificeerde boomveiligheidscontroleur. Hillebrand Boom en Groen beschikt over de juiste certificaten en is tevens gespecialiseerd in het nader onderzoek. Daarnaast zorgen wij, met een eigen ontwikkeld digitaal systeem, voor een duidelijke rapportage en kunnen wij adviseren over eventuele beheermaatregelen.

 

Verwijderen van bomen

Hillebrand Boom en Groen is voor het behoud van bomen, maar wanneer er weloverwogen besloten wordt de boom te kappen, bieden wij voor elke boom, hoe moeilijk bereikbaar de standplaats ook is, een passende oplossing.

Wij kunnen uw boom klimmend, met behulp van een hoogwerker of met een telekraan verwijderen. Ook verzorgen wij voor u de kapaanvraag en indien nodig de flora en faunacheck. Wanneer u wensen heeft ten aanzien van het vrijkomende hout, zoals brandhout of eventueel zaaghout, zorgen wij voor een passende aanbieding. Vanzelfsprekend voeren wij te takken af en leveren het werk bezemschoon op. De stobbe kunnen wij frezen (Inclusief KLIC-melding) De daarbij behorende bodemuitwisseling maakt de plek weer rijp voor een nieuwe fase in uw tuinplan.

 

Planten en verplanten

Bomen vormen de basis van een tuin of een park. Vaak koesteren we de oude bomen en we laten ze uitgroeien tot enorme exemplaren. Maar wanneer deze bomen aan hun eind komen is het belangrijk dat er de nieuwe generatie klaar staat om de oude bomen op te volgen. Om een bomentuin of park een stabiele basis te geven zijn bomen in allerlei leeftijdsklassen wenselijk. In een tuin en park is de sierwaarde van de boom het belangrijkst. De sierwaarde wordt bepaald door de vorm, bladkleur, de bloei of hele specifieke eigenschappen. Hillebrand Boom en Groen kan uw wensen omzetten in een wel doordachte keuze. Hierin spelen de groeiplaatsfactoren mee zoals grondsoort, waterhuishouding, schaduw en doorwortelbare ruimte. Wij kunnen voor u de levering van elke boomsoort verzorgen in elke gewenste maat. Indien gewenst bieden wij ook de nazorg van de boom na het planten.

 

Standplaatsverbetering

De conditie van een boom lezen we af aan de bladbezetting, bladkleur en de aanwezigheid van dood hout. Wanneer er sprake is van een conditie vermindering is de oorzaak vaak te vinden in de bodem. Wanneer er invloeden zijn die de doorwortelbare ruimte beperken of vervuilen, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de boom. Denk hierbij aan het dichtrijden van het maaiveld, grondwaterstand verhoging of verlaging, lekkende gas- of rioolleidingen of graafwerkzaamheden met ernstige wortelschade. Om de levensverwachting van de boom te verlengen kunnen er maatregelen worden uitgevoerd om de storende factoren te voorkomen of op te heffen. Hillebrand Boom en Groen adviseert u graag wanneer u twijfels hebt over de conditie van uw bomen of de eventuele gevolgen voor de boom bij nieuwbouw of reconstructie. Wij hebben voor u altijd een passend maatregelenpakket om de levensverwachting van de boom te optimaliseren. 

 
Copyright 2023 Hillebrand Boom en Groen - website door DigiConcept