Boomregistratiesysteem
Home          Boomverzorging          Groenvoorziening          Landschapsbeheer          Contact         

Landschapsbeheer

Het landschap wordt bepaald door landgoederen, kleinschalige landschapselementen en boeren erven. Waar het binnen de bebouwde kom vaak gaat om de sierwaarde en het voorkomen van overlast, spelen natuur en cultuurhistorie een grote rol in het buitengebied. Zo hebben knotwilgen al lang hun oorspronkelijke functie verloren maar zijn uitermate belangrijk voor het landschap en hebben een hoge ecologische waarde. Bij landschapsbeheer is een goede communicatie van essentieel belang. Vaak vinden werkzaamheden plaats in voor het publiek opengestelde gebieden en vraagt het wandelend publiek om vaktechnische informatie. Tevens moet er tijdens de uitvoering van werkzaamheden rekening gehouden worden met de flora en fauna. Het landschapsbeheer omvat bij Hillebrand Boom en Groen alle voorkomende werkzaamheden in dit werkveld. Als Hillebrand Boom en Groen beschikken wij over de kennis, ervaring en de materialen om elke klus uit te voeren en op te leveren met een goed eindresultaat. Hieronder volgt een greep uit ons werkpakket voorzien van een korte uitleg.

Bleswerk

Wanneer een houtopstand gedund moet worden wordt er met een bles aangegeven welke bomen er uit moeten. Dit moet zorgvuldig gebeuren anders kan het onherstelbare schade aan de houtopstand veroorzaken. In veel gevallen wordt tijdens het blessen gelijk gemeten hoeveel hout er vrij komt en er verkocht kan worden.

 

Dunnen en afzetten

Dunnen van een houtopstand doe je om de bomen die blijven staan meer ruimte te geven zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen. Er zijn verschillende dunningsmethoden. De verschillende dunningsmethoden kunnen gericht zijn op meer opbrengst van het bos, verhogen van de natuurwaarde of meer beleving. Afzetten doe je vooral bij houtsoorten en houtopstanden die weer uit moeten lopen. In de meeste gevallen gaat het om een beheersvorm die zijn oorsprong vindt in het oude hakhout beheer. Nu wordt deze beheermaatregel vooral toegepast in landschappelijke beplantingen en singels.

 

Maaiwerk

Onder maaiwerk binnen het werkveld landschapsbeheer verstaat Hillebrand Boom en Groen het vrij maaien van slagbomen, maaien langs wegen en paden, uitmaaien van waterpartijen en het maaien van natuurlijk grasland. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met de bosmaaier, éénassige trekker, klepelmaaier met of zonder opvangbak of ruwterreinmaaier. Maaiafval kan ten aller tijde worden afgevoerd.

 

Leveren en plaatsen van slagbomen e.d.

Hillebrand Boom en Groen levert en plaatst eenvoudige houten constructies ten behoeve van het terreinbeheer. Hierbij moet u denken aan slagbomen informatieborden landhekken en routepaaltjes. Alle producten worden gemaakt van duurzame houtsoorten afkomstig uit de streek. 

 

Aanleggen van poelen

Een specialiteit van ons is het aanleggen van zogenaamde kikkerpoelen. Wij bekijken met u de mogelijkheden en maken een ontwerp afgestemd op uw wensen. Tevens verzorgen wij het grondtransport en de aanleg van de beplanting. Mocht de aan te leggen poel in aanmerking komen voor subsidie, vragen wij deze graag voor u aan.

 
Copyright 2023 Hillebrand Boom en Groen - website door DigiConcept